bestellen per email : arte@libro.be
Willy Van Doorselaer - Aurèle Looman

De langzame haast van Pater Bontinck
Een historicus op missie in het hart van Afrika
ISBN : 90-7641-70-67
Depot: 2005/8746/1
320 bladzijden

Prijs: 24,5 euro
(verzending buiten Europa: +5 euro)


Uitgegeven met de steun van
de heemkring Schellebelle
Pater Frans Bontinck c.i.c.m. (°Schellebelle 1920 - Halle 2005) haalde na zijn priesterwijding een doctoraat kerkgeschiedenis aan de universiteit Gregoriana in Rome.

In 1950 werd hij missionaris in (Belgisch) Congo. Na een korte episode als reispater en zeven jaar enthousiast leraarschap aan het kleinseminarie van Bolongo ging hij doceren aan de universiteit van Lovanium.

Vijfenveertig jaar lang zou Kinshasa zijn stek blijven. Daar, in het hart van Afrika, werd de geschiedenis van Congo zijn specialisme. Met de geduldige, langzame
haast van de schildpad waarover hij ooit een dierenfabel schreef, wijdde hij zich aan zijn historische missie.

Als professor en promotor, als auteur van talloze boeken en artikelen, als uitgever van belangrijke bronnen, als pionier van de Bantoenaamkunde en als verzamelaar van een indrukwekkende Afrikabibliotheek, heeft hij zijn tweede vaderland het kostbare cadeau van een beter toegankelijk verleden gegeven.

Dit boek weerspiegelt in foto's, teksten en documenten de lange weg die pater Bontinck heeft afgelegd. Het bevat indringende analyses en getuigenissen van een plejade schrijvers, collega's, historici, confraters, vrienden en familieleden.

Uit een verrassend mozaïek van bijdragen rijzen the life and times van pater Bontinck op, geen hagiografie, maar het beeld van een man met talent voor standvastigheid die zonder veel tamtam geschiedenis heeft geschreven.

Aan dit boek werkten o.m. mee:
- Lieve Joris, Brigitte Raskin, Leen Huet.
- Prof. em. dr. Pierre Salmon, prof. em. dr. Jean-Luc Vellut, prof. dr. Daniel Vangroenweghe, dr. Annemieke Van Damme, William Blondeel, pater Honoré Vinck.
- Zuster Maria Bontinck, Mgr. Ignace Matondo, pater Emiel Van De Velde.
- Karel De Jaeger, Adolf Temmerman, Adolph Uyttenhove, Marc Van Doorselaer, Edwin Looman.